Arya Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. | Bianca Boya | Kalitenin Rengi

Arya Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.


Arya Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ile Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ,  Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 Sayılı Kanun ve tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler arasında olan 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı, 12UY0057-3 / Isı Yalıtımcısı, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi, 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı, 12UY0048-3 Duvarcı, 12UY0051-3 Seramik karo kaplamacısı, 11UY0024-3 Sıvacı  ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanacaktır.

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş, ulusal ve uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleriyle 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı, 12UY0057-3 / Isı Yalıtımcısı, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi, 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı, 12UY0048-3 Duvarcı, 12UY0051-3 Seramik karo kaplamacısı , 11UY0024-3 Sıvacı yeterliliklerinde yapılacak uygulamaların yetkin uygulayıcılar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki inşaat işçiliği kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş, 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı, 12UY0057-3 / Isı Yalıtımcısı, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi, 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı, 12UY0048-3 Duvarcı, 12UY0051-3 Seramik karo kaplamacısı , 11UY0024-3 Sıvacı yeterliliklerinde faaliyet gösteren ustaların, Üretici Firma Protokolü Kapsamında Yapılan Teşvik Başvuruları doğrultusunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş, TÜRKAK’ tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş Arya Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ile üretici firma protokolü imzalamıştır. Bu protokol ile inşaat ustalarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK Mesleki Yerlilik Belgesi sahibi olabilmesi amaçlanmaktadır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.

Başvuru için;

https://www.aryabelge.com.tr/