Gizlilik Politikası - Bianca Boya | Kalitenin Rengi

Gizlilik Politikası


ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. olarakinternet sitelerimizin kullanımı kapsamında ziyaretçilerimizden veya üyelerimizden topladığımız verilerin gizliliğinin korunmasına hassasiyetle yaklaşmakta olup söz konusu verilerin toplanması, aktarılması ve kullanılmasında ulusal ve uluslararası anlamda kabul gören mahremiyet standartları çerçevesinde benimsediğimiz prensip ve prosedürleri sizlerle işbu “Gizlilik Politikası” (“Politika”)vasıtasıyla paylaşmaktayız.

 1. Tanımlar

İşbu Politika kapsamında;

 1. KVK Politikası: ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası,
  1. Politika: ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Gizlilik Politikası,
  1. Üye: İnternet siteleri üzerinden hizmetlerimiz kullanan kişi veya firmalar,
  1. Ziyaretçi: İnternet sitelerimize üye olmadan hizmetleri kullanan kişi veya kişiler, anlamına gelmektedir.
 • İnternet Sitelerini kullanırken bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz

www.bianca.com.tr

Web sitemiz üzeriden bir iletişim formu ile,

 • İsim-soy isim,
 • İletişim Bilgileri (E-Posta)

iletişim ile kişisel verileriniz toplanmamaktadır.

Web sitemiz de yer alan çerez (cookie) ile toplanan kişisel veriler için Çerez (Cookie) policy’ imizi inceleyebilirsiniz .

 • Çocuklara ilişkin veriler

ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. olarak web sitelerimiz yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, çoçuklara yönelik değildir. Üye ve ziyaretçilerin İnternet Sitemiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) ile reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak veli veya yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilirler.

Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini bizimle paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmadan İnternet Siteleri üzerinden paylaşılan verilere ilişkin olarak orkim@hs01.kep.tr elektronik posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • İnternet Siteleri üzerinden sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
 • Şikayetleri cevaplandırarak etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Kullanıcıların istek, öneri, şikayet ve yardım talepleri kapsamında onlarla iletişime geçmek,
 • Hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi kapsamında gerekli hukuki tedbirleri almak ve

amaçlarıyla kişisel veriler kullanılmaktadır.

 • Kişisel verilerin paylaşılması

Kişisel verileriniz, KVK Politikası kapsamında, işbu Politika’ya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 • İnternet Sitelerimiz üzerinden üçüncü kişi internet siteleri veya uygulamalara verilen linkler

İnternet Sitelerimiz üzerinden Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram gibi 3. kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallere link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz iş bu Politika’nın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, 3. kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

 • Çerezler

İnternet Sitelerimiz ve

 • www.bianca.com.tr

 belirttiğimiz. uygulamalarımızın düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkan sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen ORKİM ORTAKLAR BOYASANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

 • Otomatik olarak topladığımız diğer bilgiler

Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız İnternet Sitelerimize erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak yasal mevzuatın gerektirdiği süreler kadar saklanmaktadır.

 • Veri Güvenliği

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikası’na ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

 1. Elektronik iletiler

Size, bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj, elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

 1. Politika’nın güncellenmesi

İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitelerimiz de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere, değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Bu hususta sizlere bir bildirimde bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ortamları takip etmenizi önermekteyiz.

 1. İletişim bilgileri

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi; orkim@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine ve/veya Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Cad. No:36 B.Çekmece / İstanbul – Türkiye   adreslerine iletebilirsiniz.

Bianca Boya
WhatsApp mesajı gönder