Renklerin Dili

Boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz kullanıma hazır olması gereklidir.
– Boya uygulamasında en dikkat edilecek husus aynı markaya ait ürünlerin kullanılmasıdır.
– Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatları mutlaka okunmalı ve tavsiyelere uyulmalıdır.
– Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey, uygulama yapılacak boyanın cinsine göre hazırlanmalı, zemin hatalardan arındırılmalıdır.

İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulamanın 3-4 hafta sonra yapılmasına dikkat edilmelidir.
– Bütün boyalar uygulamaya geçmeden önce, bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.
– Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır.
– Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
– Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalı ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
– İyi yapışma sağlamak için; parlak yüzey, zımparalama işlemi yapılarak matlaştırılmalıdır.
– Artan boyayı tekrar kullanabilmek için boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden eklemeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.