Standart Dübel (Çelik Çivili)

MN-0004-0003
Uzunluk: 9,5 cm

MN-0004-0004
Uzunluk: 11,5 cm

Kod:                           Ölçü:  
MN-0004-0003     Uzunluk: 9,5 cm
MN-0004-0004     Uzunluk: 11,5 cm