Sentetik Astar

Yüksek örtme kabiliyetine sahip,mat,sentetik alkid reçine esaslı astar boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar, metal son kat boya uygulamasından önce kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
• Uygulama yüzeyine mükemmel yapışır.
• Mükemmel örtme gücüne sahiptir.
• Düzgün ve pürüzsüz bir üst düzey oluşturur.
• Sentetik bazlı, daha önce boyanmış her cins yüzey üzerine uygulanarak, yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.

UYGULAMA
Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
A) Ahşap Yüzeylerde: Bozukluklar varsa macunlama ile düzeltildikten sonra düzgün ve yüksek korumalı bir yüzey elde etmek için Bianca Ahşap Koruyucu uygulamasından sonra Bianca Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır.
B) Metal Yüzeylerde: Bianca Antipas uygulamasından sonra Bianca Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır.
C) İç Yüzeylerde: Duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. Düzleştirilen yüzey 24 – 48 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki pürüzler zımpara yapılarak temizlenmelidir. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra Bianca Sentetik Astar uygulamasına geçilir.
Ortam koşullarına göre en az 12 saatte sonkat uygulanacak hale gelir. 48 saatten sonraki sonkat uygulamaları için astar hafif zımparalanarak tozu alınırsa mukavemet arttırılmış olur.

RENK
Beyaz