Organik Kaplama

Akrilik emülsiyon esaslı,  elastik, üstün darbe dayanımı ve su geçirimsiz özelliğe sahip, kullanıma hazır dekoratif son kat dış cephe kaplamasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Dış cephe ve Dış cephe ısı yalıtım sisteminde dekoratif kaplama olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
• Darbelere karşı çok dayanıklıdır.
• Çok esnektir, çatlamaz.
• Çok iyi gerilme dayanıklılığına sahiptir.
• Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini etkilemez.
• Su buharı geçirgendir.
• Su ve neme çok dayanıklıdır.
• Alkalik ortamlara dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Parlaklık: mat ≤10 gloss
Tane büyüklüğü: <1500 µm
Su buharı aktarım hızı:  Sd<0,14 m
Su aktarım hızı: sınıf w3 ≤0,1 kg/m².h½
Ph:8±1

UYGULAMA
Homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
Sıvanın çeşitli sebeplerden suyunu kaybettiği durumlarda, içine uygulama kıvamına gelinceye kadar ilave edilen temiz su dışında hiçbir malzeme katılmamalıdır.Çelik mala ile tane boyutunda ve homojen kalınlıkta yayınız. Beklemeden plastik mala ile dairesel hareketler yaparak desen kazandırılmalıdır. Bu işlem süresince ara verilmemeli ve plastik mala kısa aralıklar ile temizlenmelidir. Birbiri ile bağlantılı yüzeyler ek yeri yapmaması için tek uygulamada kaplanmalı, ara verilmemelidir.

Oluşabilecek ton farlılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı şarjlar kullanılacak olması durumunda gereken tüm miktar önceden karıştırılmalıdır.

Uygulama ve kuruma sırasında hava sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün prizini alana kadar dondan ve yağıştan korunmalıdır.